Interwencje

Home

/

Interwencje

SAKSAP przyjęło stanowisko ws. protestu pracowników państwowej sfery budżetowej w dniu 15 września 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia

08 wrz 2023

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przyjęło stanowisko w sprawie protestu pracowników państwowej sfery budżetowej w dniu 15 września 2023 r.


Opinia Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej do ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia

24 kwi 2023

W środę 26 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, w trakcie którego omówiona zostanie uchwalona 14 kwietnia ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Stowarzyszenie przekazało do Senatu opinię dot. ustawy, a w posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia.


Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia

15 kwi 2023

W związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2022 roku, Stowarzyszenie Absolwentów KSAP przygotowało stanowisko odnoszące się do wybranych fragmentów sprawozdania.


Zaktualizowana opinia SAKSAP do projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 8 marca 2023 roku

Zarząd Stowarzyszenia

13 kwi 2023

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP przygotowało zaktualizowaną opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z 8 marca 2023 roku, uwzględniającą poprawki przyjęte 12 kwietnia na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.


Opinia SAKSAP do projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 8 marca 2023 roku

Zarząd Stowarzyszenia

11 kwi 2023

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP przygotowało opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z 8 marca 2023 roku


Stanowisko SAKSAP do ustawy budżetowej na 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia

17 paź 2022

17 października Stowarzyszenie Absolwentów KSAP przyjęło stanowisko ws. ustawy budżetowej na 2023 r.


Wniosek o udostępnienie informacji na temat przygotowań właściwych urzędów do przejęcia zadań pracodawcy wobec dyplomatów delegowanych

Zarząd Stowarzyszenia

04 sie 2022

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat przygotowań właściwych urzędów do przejęcia zadań pracodawcy wobec dyplomatów delegowanych.


Pismo w sprawie zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Zarząd Stowarzyszenia

24 maj 2022

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia br. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025, w którym zakłada się, że średnioroczna stopa inflacji wyniesie w 2022 r. 9,1%, Stowarzyszenie Absolwentów ponownie zwróciło się do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie jak najpilniejszych działań w celu zwiększenia kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej o 17,6%, tj. do kwoty 2389,58 zł.


Stanowisko SAKSAP w związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia

12 kwi 2022

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność instytucji administracji rządowej oraz godne warunki pełnienia służby publicznej przez członków korpusu służby cywilnej odniosło się do wybranych fragmentów sprawozdania.


Pismo do Premiera ws. zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Zarząd Stowarzyszenia

17 lut 2022

“bezpieczeństwo obywateli i rozwój kraju może zapewnić jedynie sprawnie działający system instytucji publicznych, procedur i ludzi oddanych służbie Polsce, a dobrze zorganizowana, oparta na kompetentnych kadrach administracja jest niezbędna, aby państwo mogło sprostać wyzwaniom współczesności.”


Szukaj