Interwencje

Home

/

Interwencje

Stanowisko SAKSAP do ustawy budżetowej na 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia

17 paź 2022

17 października Stowarzyszenie Absolwentów KSAP przyjęło stanowisko ws. ustawy budżetowej na 2023 r.


Wniosek o udostępnienie informacji na temat przygotowań właściwych urzędów do przejęcia zadań pracodawcy wobec dyplomatów delegowanych

Zarząd Stowarzyszenia

04 sie 2022

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat przygotowań właściwych urzędów do przejęcia zadań pracodawcy wobec dyplomatów delegowanych.


Pismo w sprawie zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Zarząd Stowarzyszenia

24 maj 2022

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia br. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025, w którym zakłada się, że średnioroczna stopa inflacji wyniesie w 2022 r. 9,1%, Stowarzyszenie Absolwentów ponownie zwróciło się do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie jak najpilniejszych działań w celu zwiększenia kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej o 17,6%, tj. do kwoty 2389,58 zł.


Stanowisko SAKSAP w związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia

12 kwi 2022

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność instytucji administracji rządowej oraz godne warunki pełnienia służby publicznej przez członków korpusu służby cywilnej odniosło się do wybranych fragmentów sprawozdania.


Pismo do Premiera ws. zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Zarząd Stowarzyszenia

17 lut 2022

“bezpieczeństwo obywateli i rozwój kraju może zapewnić jedynie sprawnie działający system instytucji publicznych, procedur i ludzi oddanych służbie Polsce, a dobrze zorganizowana, oparta na kompetentnych kadrach administracja jest niezbędna, aby państwo mogło sprostać wyzwaniom współczesności.”


Stanowisko SAKSAP w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Zarząd Stowarzyszenia

28 lis 2021

Stowarzyszenie przekazało załączoną opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w ramach konsultacji publicznych.


Stanowisko SAKSAP w związku ze sprawozdaniem SSC o stanie służby cywilnej

Zarząd Stowarzyszenia

14 kwi 2021

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2020 roku. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność instytucji administracji rządowej oraz godne warunki pełnienia służby publicznej przez członków korpusu służby cywilnej, odniosło się do tych fragmentów sprawozdania, które zawierają szczególnie istotne informacje.


Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Zarząd Stowarzyszenia

21 sty 2021

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej zawartego w druku sejmowym nr 877.


Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia

13 gru 2020

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił swoje stanowisko do uwag SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 269)

Zarząd Stowarzyszenia

24 lis 2020

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 269.


Szukaj