Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

22 cze 2023

Kongres z okazji trzydziestolecia Stowarzyszenia

17 czerwca 2023 r. odbył się kongres z okazji trzydziestolecia Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Członkowie Komitetu Założycielskiego otrzymali pamiątkowe medale, w dowód uznania za pracę, która dała początek Stowarzyszeniu.

Jarek Kaźmierski, przewodniczący Komitetu Założycielskiego SAKSAP, a obecnie członek zarządu i skarbnik, wygłosił krótkie przemówienie. Jarek mówił o Komitecie Założycielskim jako symbolu zaangażowania pierwszych promocji, które od początku widziały wartość w zrzeszaniu się absolwentów. Wymienił najbardziej w jego ocenie zasłużone dla Stowarzyszenia osoby i wspomniał przewrotne niekiedy losy kolejnych zarządów. Zwrócił też uwagę, że SAKSAP jak wszystko na świecie ulega dwóm potężnym siłom: czasowi i grawitacji. Nasz „związek ludzi świadomych znaczenia służby publicznej” powiększa się dzięki kolejnym promocjom i nabiera masy – choć jeszcze nie jest to masa krytyczna. Zarazem ludzie Stowarzyszenia się zmieniają, a kolejne pokolenia mają aspiracje, które starszym generacjom trudno czasem zrozumieć. Ta zmiana jest nieuchronna, ale jak zawsze ambicje i marzenia starszych pokoleń stają się prozą życia dla młodych, którzy chcą lepiej i więcej. Stąd nieuchronne spory. Najgorszym jednak, co mogłoby się Stowarzyszeniu przydarzyć, jak podkreślił Jarek za uchwałą założycielską, byłoby „zmarnowanie potencjału ducha, umysłu i czynu ludzi KSAP”.

Z tym nie sposób się nie zgodzić, dlatego uczestnicy kongresu bez wahania złożyli podpisy pod odnowioną uchwałą założycielską. Sto lat SAKSAP!

 

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj