Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

22 sty 2024

Konsultacje projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Szef Służby Cywilnej zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, który został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów pod poz. 2, z planowanym terminem jego przyjęcia na I kwartał 2024 r.

W odpowiedzi Stowarzyszenie przesłało opinię, w której postulujemy przeanalizowanie kosztów organizacji postępowania kwalifikacyjnego i jego racjonalizację, np. poprzez zastąpienie opłaty wnoszonej przez uczestników postępowania kwalifikacyjnego do służby cywilnej finansowaniem ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj