Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

13 gru 2020

Odpowiedź Szefa KPRM na uwagi SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił swoje stanowisko do uwag SAKSAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Szef KPRM odniósł się do kwestii przyznania Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do określania komórek organizacyjnych w niektórych urzędach, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz włączenia podsekretarz y stanu do służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem Szefa KPRM.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj