Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

05 paź 2023

Opinia SAKSAP do projektów rozporządzeń wykonawczych Prezesa Rady Ministrów do zmienionej ustawy o KSAP

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP wzięło udział w konsultacjach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu KSAP oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów utrzymania za granicą słuchaczy KSAP.

Stowarzyszenie wskazało w swojej opinii, że niektóre przepisy projektowanych rozporządzeń mogą utrudniać dostęp do kształcenia i osłabić transparentność naboru do KSAP. Podkreśliliśmy również, że należy zadbać, aby między kształceniem stacjonarnym i kształceniem dualnym słuchaczy nie występowały różnice pod względem warunków stawianych kandydatom, celu kształcenia oraz zakresu i programu nauczania.

Z całością opinii można zapoznać się pod poniższym linkiem.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj