Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

24 maj 2022

Pismo w sprawie zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia br.
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025, w którym zakłada się, że średnioroczna stopa inflacji wyniesie w 2022 r. 9,1%, Stowarzyszenie Absolwentów ponownie zwróciło się do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie jak najpilniejszych działań w celu zwiększenia kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej o 17,6%, tj. do kwoty 2389,58 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma wysłanego 23 maja 2022 r.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj