Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

26 lip 2018

Projekt rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Stowarzyszenie Absolwentów zachęca do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach projektu rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), który dotyczy polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Projekt “OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability” zawiera 14 zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby cywilnej w ramach trzech głównych kategorii:

  • Oparta na wartościach służba publiczna zorientowana na wyniki i obywatela,
  • Wzbudzająca zaufanie i kompetentna służba publiczna, potrafiąca zidentyfikować niezbędne w dobrze funkcjonującej administracji umiejętności i kompetencje,
  • Odpowiadająca na potrzeby i umiejąca się dostosować służba publiczna, reagująca na bieżąco na pojawiające się wyzwania.

Konsultacje trwają do 14 września. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany polityką kadrową w służbie cywilnej. Do konsultacji służy ankieta online.

Dokument i więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie OECD.

Rekomendacja posłuży państwom członkowskim jako punkt odniesienia dla prowadzenia i oceny krajowych reform administracji. OECD będzie regularnie monitorować, czy i w jakim stopniu państwa członkowskie stosują opracowane rekomendacje. Nie później niż pięć lat od zatwierdzenia dokumentu, eksperci OECD planują przygotować pierwszy raport w przedmiotowej sprawie.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj