Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

20 lip 2022

Projekt ustawy o służbie cywilnej autorstwa Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, obserwując z niepokojem postępujący upadek znaczenia i osłabienie roli  służby cywilnej oraz pauperyzację członków korpusu służby cywilnej, podjęło próbę opracowania rozwiązań służących wyeliminowaniu tych negatywnych zjawisk. Rezultatem prac Stowarzyszenia jest projekt ustawy o służbie cywilnej.

W ocenie Stowarzyszenia uchwalenie nowej ustawy o służbie cywilnej, w której zostaną określone ramy prawne służby rzeczywiście profesjonalnej, neutralnej politycznie oraz służącej społeczeństwu i państwu polskiemu jest konieczne, aby funkcjonowanie instytucji publicznych było sprawne i efektywne, a rządzenie państwem oraz jakość usług publicznych spełniały oczekiwania i aspiracje Polaków.

Mamy nadzieję, że zaproponowane w naszym projekcie ustawy rozwiązania staną się najpierw przedmiotem debaty, a następnie - podstawą gruntownej i kompleksowej reformy służby cywilnej w Polsce.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj