Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

03 mar 2021

Raport SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

W lipcu 2020 r. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie podstawy zatrudnienia, zasad wynagradzania i płac pracowników zatrudnionych w najważniejszych urzędach administracji rządowej. Wniosek obejmował zestaw 5 pytań.

Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania.

Niniejszy raport problemowy stanowi opracowanie odpowiedzi na pytanie o liczbę oraz udział procentowy osób zatrudnionych na podstawie:

  1. a) ustawy o służbie cywilnej,
  2. b) ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
  3. c) Kodeksu pracy,

w ogóle zatrudnionych w latach 2015-2019.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem SAKSAP: Ile jest służby cywilnej w ministerstwach?

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj