Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarzad Stowarzyszenia

06 wrz 2020

Raport SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

W czerwcu br. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, określającego wymagania wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wniosek obejmował zestaw 20 pytań. Wynikiem analizy otrzymanych materiałów są raporty problemowe dotyczące poszczególnych pytań lub ich grup –  publikowane sukcesywnie, a w przyszłości – raport zbiorczy dotyczący całości przedmiotu zapytania.

Niniejszy raport problemowy stanowi opracowanie odpowiedzi na pytania
nr 19 i 20 zawarte w naszym wniosku o udostępnienie informacji o realizacji przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, tj.:

  • W jaki sposób są pozyskiwane informacje na temat potencjalnych kandydatów zainteresowanych objęciem wyższego stanowiska służby cywilnej?
  • Ile razy od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw ogłoszono publicznie nabór na wyższe stanowisko służby cywilnej?

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem SAKSAP: Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?

Członków Stowarzyszenia, którzy chcą uczestniczyć w opracowaniu kolejnych raportów problemowych prosimy o kontakt z Zarządem SAKSAP poprzez listę dyskusyjną lub wysłanie wiadomości e-mail na adres zarzad@saksap.pl.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj