Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

15 lip 2021

Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie podstawy zatrudnienia, zasad wynagradzania i płac pracowników zatrudnionych w najważniejszych urzędach administracji rządowej. Wniosek obejmował zestaw 5 pytań.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania dotyczące istniejących we wskazanych powyżej urzędach wynagrodzeń oraz zasad ich naliczania i przyznawania, a także przestrzegania postanowień ustawowych dotyczących równego traktowania pracowników w tej sferze. Raport opracowano przede wszystkim na podstawie danych otrzymanych w odpowiedzi na pytanie nr 2 (uzupełnione załącznikiem/aneksem statystycznym na podstawie pytań 1 i 1a).

Zachęcamy do lektury: Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj