Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

28 lis 2021

Stanowisko SAKSAP w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Stowarzyszenie przekazało załączoną opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w ramach konsultacji publicznych.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  zajęło stanowisko do projektu z dnia 11 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
W uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawca wskazuje, że proponowane rozwiązania obejmują w szczególności:
1) odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej,
2) zmiany w systemach czasu pracy,
3) uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych,
4) ustanowienie Dnia Służby Cywilnej oraz odznaki honorowej „Za Zasługi dla Służby Cywilnej”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SA KSAP.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj