Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

08 wrz 2023

SAKSAP przyjęło stanowisko ws. protestu pracowników państwowej sfery budżetowej w dniu 15 września 2023 r.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przyjęło stanowisko w sprawie protestu pracowników państwowej sfery budżetowej w dniu 15 września 2023 r.

SAKSAP popiera postulat zapewnienia godnych warunków materialnych pracownikom służby publicznej, pod którym to hasłem Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej organizuje marsz protestacyjny 15 września.

W ocenie Stowarzyszenia rząd i ustawodawca, mimo wysokiej inflacji, nie podjęli dostatecznych działań służących ochronie siły nabywczej płac pracowników sfery budżetowej. Rezultatem tych zaniechań jest pogorszenie statusu materialnego dużej grupy pracujących i pogłębienie różnic pomiędzy pracownikami sektorów publicznego i prywatnego.

Stowarzyszenie skupia głównie urzędników administracji państwowej, dlatego pragnie zwrócić uwagę na poziom wynagrodzeń w służbie cywilnej. Zgodnie bowiem ze sprawozdaniem Szefa Służby Cywilnej w 2022 roku nastąpił realny spadek wartości przeciętnej płacy pracowników urzędów. Wiele wskazuje na to, że ten niekorzystny trend utrzyma się w tym roku.

Konieczne jest wdrożenie nowych rozwiązań systemowych. Dlatego też w opracowanym przez Stowarzyszenie projekcie ustawy o służbie cywilnej zaproponowano, aby kwota bazowa stanowiła 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i była corocznie waloryzowana zgodnie ze wzrostem średniej krajowej.

Uzależnienie waloryzacji od procesów zachodzących w gospodarce i ograniczenie arbitralności politycznych decyzji może być szansą na poprawę konkurencyjności płac urzędników oraz lepszą, spełniającą społeczne oczekiwania administrację.

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj