Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

21 sty 2021

Uwagi SAKSAP do projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877)

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zgłosiło uwagi do rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej zawartego w druku sejmowym nr 877.

Przedstawiony projekt ustawy wprowadza szereg nowych rozwiązań o charakterze fundamentalnym dla służby zagranicznej. Z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie regulacji w obszarach do tej pory niedookreślonych oraz przepisów skutkujących poszerzeniem publicznego dostępu do archiwów MSZ. Niektóre propozycje mogą jednak wzbudzać wątpliwości natury merytorycznej oraz prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami!

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj