Aktualności

Home

/

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

26 paź 2023

Wyniki kontroli NIK dot. funkcjonowania służby cywilnej i służby zagranicznej

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli dot. funkcjonowania służby cywilnej i służby zagranicznej: https://www.nik.gov.pl/plik/id,28361,vp,31187.pdf. Była to trzecia kontrola dotycząca funkcjonowania służby cywilnej oraz druga dotycząca służby zagranicznej przeprowadzona przez Izbę i dotyczyła okresu od 1 stycznia 2019 r.

W informacji wykorzystane zostały odpowiedzi przekazane przez Stowarzyszenie w styczniu br. w związku z przedmiotem kontroli. NIK wspomina m.in. o projekcie ustawy o służbie cywilnej przygotowanym przez Stowarzyszenie w lipcu 2022 r., naszych rekomendacjach dla służby cywilnej z listopada 2019 r., oraz wnioskach o udostępnienie informacji publicznej kierowanych przez nas do urzędów administracji rządowej w latach 2020-2021 i raportach przygotowanych w oparciu o odpowiedzi na pytania zawarte we wnioskach. 

Aktualności

Udostępnij:

Szukaj